Yli miljoonalla suomalaisella on sukujuuria menetettyyn Karjalaan. Evakot hyvästelevät kotiseutunsa Suistamon kirkolla 1.8.1944. Kuva SA-kuva
2020-06-04 09:50:46

Karjalaisen tietokannan täydennys loppusuoralla

LUOVUTETUN Karjalan kirkonkirjojen henkilötietoja on tallennettu digitaaliseen tietokantaan yli 30 vuotta. Valtavaan urakkaan on käytetty lähes yhdeksän miljoonaa euroa ja viimeinen vaihe on menossa. Lopputyön lasketaan vievän kaksi vuotta. Yksityishenkilöille järjestetty pienkeräys päättyy 14. kesäkuuta.

– Pienkeräyksellä on saatu kokoon lähes 2000 euroa. Useista seurakunnista on tallentamatta enää muutamia satoja tai tuhansia henkilötietoja. Pienkeräyksen tuoton avulla voidaan saattaa loppuun juuri näitä keskeneräisiä töitä, vetoaa työryhmän vetäjä FM Sari Rasa.

– Pienetkin summat ovat tärkeitä. Mikäli jokin seura tai muu yhteisö haluaa tehdä yli tuhannen euron lahjoituksen, kannattaa olla yhteydessä minuun (sari.rasa@xamk.fi, p. 0401946425) tai Satu Soivaseen (satu.soivanen@xamk.fi, p. 0401579496). Rahan kohdistamisen tiettyyn seurakuntaan voi sopia.

Viesti välitettiin karjalaisille pitäjä- ja sukuseuroille. Esimerkiksi Kirvun pitäjäseura, Sakkola-seura ja Turun uusikirkkolaiset ovat olleet aktiivisia. Myös Jääski-seura antoi useamman tuhannen avustuksen.

– Pitäjämme tietokannasta puuttuu noin 4000 tietuetta. Ne ovat vanhimasta päästä ja edellyttävät tutkijoilta muun muassa venäjän, ruotsin ja tietysti käsin kirjoitetun tekstin tuntemusta. Hyödynnämme vielä koossa olevan työryhmän ammattitaitoa, kertoo Sakkola-seuran varapuheenjohtaja Tarja Seuranen.

TIETOKANNASTA puuttuu evankelisluterilaisten seurakuntien aineistoa muun muassa Antreasta, Johanneksesta, Kaukolasta, Muolaasta ja Räisälästä.

– Työn alla on 14 luterilaisen seurakunnan henkilömerkintöjä ja noin 215 000 tietuetta. Nämä ovat vanhimpia aineistoja 1700-luvulta ja 1800-luvun alusta, toteaa Sari Rasa. Lisärahoituksella täydennetään tietokantaa rippi- ja lastenkirjojen aineistoilla vähintään 30 000 tietueen verran. Arkistoaarteissa on esimerkiksi Jääsken arkistoja 1600-luvulta.

Työtä tekevällä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkilla on ammattitaitoiset vanhan ruotsin kielen tutkijat ja näin mahdollisuus tulkita sekä päivittää loput kirkonkirjat. Viisihenkinen työryhmä jatkoi Xamkin tiloissa ja laitteilla, jotka on luvattu veloituksetta työryhmän käyttöön vuoden loppuun

– Tallentamisessa tarvitaan vanhojen käsialojen tulkitsemisen sekä ruotsin ja venäjän kielen taidon lisäksi myös aiempaa tallennuskokemusta. Myöhemmin tällaisen työvoiman saatavuutta ei voi taata, muistuttaa Rasa.

AINUTLAATUINEN Karjala-tietokanta koostuu luovutetun Karjalan vuosien 1700-1950 kirkonkirjojen henkilötiedoista. Tietokantaan on tallennettu yli 11 miljoonaa tietuetta 50 evankelisluterilaisesta ja 20 ortodoksiseurakunnasta.

Kustannukset ovat noin euron tietueelta ja niitä tallennetaan päivässä keskimäärin noin sata. Lisärahoituksella aiotaan täydentää tietokantaa noin 30 000 tietueella.

– Aineistot valitaan siten, että ne turvaavat pitäjäsäätiöiltä ja muilta tukijoilta saatujen rahoitusten avulla aloitettujen aineistojen loppuunsaattamista. Tarkoituksena on saada tallennustyö valmiiksi mahdollisimman monen seurakunnan ja kirkonkirjan osalta, kertoo Sari Rasa.

LUE LISÄÄ 28.5.2020 LEHDESTÄ

MARKUS RISSANEN


« Takaisin